รูปผู้เข้าอบรม ชุดที่ 1 (4 ก.ค.2558)

รูปผู้เข้าอบรม ชุดที่

4-5 กรกฎาคม 2558