รูปผู้เข้าอบรมชุดที่ 2 (4 ก.ค.2558)

รูปผู้เข้าอบรมชุดที่ 2 (4 ก.ค.2558)