รูปผู้เข้าอบรมระยะที่ 2 - 26-27 ก.ค.2558

รูปผู้เข้าอบรมระยะที่ 2 - 26-27 ก.ค.2558