คุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า วงจรการส่งจ่าย ระบบเปอร์ยูนิต การคำนวณค่า Faults ที่เกิดขึ้นในระบบ  ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดิน (รอปรับปรุง)