ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
confirm นักศึกษา/ผู้เรียน เข้าระบบ 22-6-55 9.10 AM ถึง 22-5-59 23.10 PM
by Admin User - Saturday, 10 September 2016, 9:43 AM
 

ลืม รหัสผ่าน ?  
ทางเลือก 1 คลิก ลืมรหัสผ่าน? ป้อนอีเมล์ที่ นศ. ใช้สมัครเข้าระบบนี้ ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้ที่อีเมล์นักศึกษา

ทางเลือก 2 กรุณาเมล์แจ้ง ชื่อ - นามสกุล  หรือ e-mail  มาที่  attapap.man@mail.pbru.ac.th ครับ

Arunsak Nokseng, Jiraporn Phetyen, Jittave Nata, Narong Chucheep, pla ...

Read the rest of this topic
(4081 words)
Picture of Admin User
เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา"
by Admin User - Sunday, 17 July 2016, 5:47 PM
 

รายละเอียดโครงการ

สมัครออนไลน์ คลิ้ก!!!

Picture of ปรัชญนันท์ นิลสุข
ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์
by ปรัชญนันท์ นิลสุข - Sunday, 26 July 2015, 11:15 AM
 

ปรัชญนันท์  นิลสุข  (2556) จินตวิศวกรรมทางการศึกษา. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 25 ฉบับที่

88  ตุลาคม-ธันวาคม. หน้า 14-19.

Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014) Imagineering in Education: A Framework

to Enhance Students' Learning Performance and Creativity in Thinking.

Educationa...

Read the rest of this topic
(183 words)

Courses