อิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronic 1)  รหัส 5581401

ศึกษาโครงสร้าง  คุณสมบัติ  การใช้งานของตัวต้านทาน  ขดลวด  ตัวเก็บประจุ  ไดโอดทรานซิสเตอร์  ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า  ศึกษาและปฏิบัติการ  เกี่ยวกับการทำงานของวงจรเรียงกระแส  วงจรสวิตช์  และวงจรขยายสัญญาณขนาด