คำอธิบายรายวิชา

          ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่นโดยการหมุน การสั่นแบบอิสระ การสั่นโดยแรง การสั่นโดยการหน่วงความหนืด การสั่นพ้อง การตอบสนองของระบบต่อแรงกระทำแบบต่าง ๆ ระบบที่มีอันดับความอิสระ 2 อันดับ ระบบที่มีอันดับอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐาน วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาความถี่ธรรมชาติและรูปร่างการสั่น ระบบต่อเนื่อง การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการสั่นแบบต่าง ๆ

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เจิมธง  ปรารถนารักษ์