คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการสำรวจและการประเมิน การวิเคราะห์พลังงานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไอน้ำ การควบแน่น กระบวนการเผาไหม้ เตาเผา ระบบอบแห้ง ระบบทำความเย็น ห้องเย็น และห้องแช่ ระบบอัดอากาศ เครื่องสูบ พัดลม และมอเตอร์ เป็นต้น หลักการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ระบบความร้อนร่วมแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม