ศึกษาและพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ  ออกแบบและวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ที่ง่ายสำหรับเด็กทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมแบบไอคอนิก และ และโปรแกรมที่สัมผัสและรู้สึกได้