การควบคุมอัตโนมัติหลักการควบคุม การลูปปิดวงจรและเปิดวงจรระบบควบคุมลูปปิดวงจรอัตโนมัติ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม อุปกรณ์ในการวัดและตรวจจับ การวัดแรง การวัดความเร็วการวัดกำลัง อุปกรณ์ทรานดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ การวัดอุณหภูมิและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน การวัดระดับ  การวัดอัตราไหลการวิเคราะห์วิธีการควบคุมกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม