1. เศษส่วนคืออะไร

2. เศษส่วนมีอะไรบ้าง  เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน จำนวนคละ

3. การทำเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละ การทำจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกิน

4. การทำเศษส่วนอย่างต่ำ

5. การบวก-ลบเศษส่วนแท้

6. การบวก-ลบเศษส่วน แล้วทำเป็นจำนวนคละ