ผลไม้ หมายถึง ผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถรับประทานได้ และส่วนมากจะไม่ทำเป็นอาหารคาว ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิ้ล กล้วย ทุเรียน  รวมถึง มะเขือเทศที่สามารถจัดได้ว่าเป็นทั้งผักและผลไม้  โดยลักษณะรวม ๆ จะมีรูปทรงคล้ายทรงกลมหรือทรงรี ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างตามสายพันธุ์ โดยปกติผลไม้จะต้องมีเปลือกหรือมีสิ่งที่ห่อหุ้มเนื้อที่อยู่ข้างใน โดยปรกติผลไม้แต่ระชนิดจะมีความแตกต่างกันทั้งขนาดของผล ลักษณะของเปลือก เนื้อใน และเมล็ด