รายวิชานี้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการบินซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้ขั้นตอนของการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกินการบินตั้งแต่เเรกเริ่ม จนกระทั่งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักบริการในสายการบินทั้งบนเครื่อง และ ภาคพื้น รวมไปถึงการเรียนรู้ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้โดยสารด้วย แก้มแดง