ข่าวและประกาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
画像 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2015年 07月 10日(Friday) 21:49 - กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล の投稿