ข่าวและประกาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล的头像
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 发表于 2015年07月10日 Friday 21:49