ข่าวและประกาศ

รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน

 
画像 PBRU_อนุวัฒน์ แสงวงค์
ตอบ: รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน
2015年 07月 26日(Sunday) 14:32 - PBRU_อนุวัฒน์ แสงวงค์ の投稿
 

การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ท 13101 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110