ข่าวและประกาศ

Moodle คืออะไร ?

 
画像 Admin User
Moodle คืออะไร ?
2012年 01月 10日(Tuesday) 15:43 - Admin User の投稿
 

Moodle คืออะไร ?

1. Moodle คืออะไร

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

คือ ชุดของ Server-Side Script สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู เพื่อใช้เตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต สามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรระดับ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือครูสอนพิเศษ ผู้พัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas โปรแกรมชุดนี้เป็น Open Source ภายใต้ข้อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได้ฟรีจาก http://moodle.org/ สำหรับผู้ดูแลระบบ( Admin) ที่จะนำโปรแกรมไปติดตั้ง ต้องมี Web Server ที่บริการ php และ mysql   อ่านรายละเอียดต่อ