ข่าวและประกาศ

สวัสดี LMS.PBRU.

 
Picture of Admin User
สวัสดี LMS.PBRU.
by Admin User - Thursday, 2 February 2012, 2:03 PM
 

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เยี่ยมชมทุกท่านครับ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ LMS.PBRU. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมกระบวนการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจใฝ่หาความรู้ ทุกท่าน

สำหรับคณาจารย์ก็หวังให้เป็นอีกทางเลือกในการนำเสนอสื่อการสอน แนวการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดการสอบออนไลน์ เพื่อส่งสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

***************************************************************

ติดต่อผู้ผลิตสื่อ/การใช้งาน : nisanti@pbru.ac.th, bunjerd@pbru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแล/แจ้งปัญหา : chet@pbru.ac.th, attapap@pbru.ac.th