ข่าวและประกาศ

ชื่องานวิจัย

 
Picture of PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
ชื่องานวิจัย
by PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ - Saturday, 25 July 2015, 11:33 AM
 

1. การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จากบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน