ข่าวและประกาศ

ชื่องานวิจัย

 
画像 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
ชื่องานวิจัย
2015年 07月 25日(Saturday) 11:33 - PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ の投稿
 

1. การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริม จากบทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม จากบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนหัวหิน