ข่าวและประกาศ

คณะใด หน่วยงานใด ต้องการให้ศูนย์คอมฯ อบรม Moodle

 
Picture of Admin User
คณะใด หน่วยงานใด ต้องการให้ศูนย์คอมฯ อบรม Moodle
by Admin User - Tuesday, 27 November 2012, 9:27 PM
 

เรียน คณาจารย์ ประจำคณะ ศูนย์ สำนัก มรภ. เพชรบุรี

คณาจารย์   คณะฯ ศูนย์   สำนัก หน่วยงาน ใด   มีความสนใจ อบรมการใช้งาน  ระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS.) ด้วย Moodle ใช้เวลา 1-2 วัน  หรือ เป็นรายชั่วโมง. ก็ได้ครับ

  หน่วยงานใดสนใจ กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร.  032-405592

เอกสารประกอบการอบรม (สำหรับผู้สอน)

 

[ ] คำนำ_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf 16-Oct-2008 12:57 46K
[ ] บทที่1_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf 16-Oct-2008 12:57 1.5M
[ ] บทที่2_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf 16-Oct-2008 12:58 2.0M
[ ] บทนำ_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf 16-Oct-2008 12:58 827K
[ ] ปก_เอกสารประกอบการอบรม_LMS_Moodle.pdf 16-Oct-2008 12:59 256K

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ