กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครเป็นสมาชิกรายวิชา DM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Picture of Chutarat temtawee
การสมัครเป็นสมาชิกรายวิชา DM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
by Chutarat temtawee - Thursday, 15 March 2012, 9:32 PM
 

มันสมัครสมาชิกไม่ได้อะคะ  ของรายวิชา DM อะคะ  ทั้งๆที่เรียนวิชานี้ด้วยอะคะ