กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสมัครไปแล้วแต่ไม่ได้รับการยินยันเข้าระบบ

 
Picture of นายทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
นักศึกษาสมัครไปแล้วแต่ไม่ได้รับการยินยันเข้าระบบ
 

เรียนผู้ดูแลระบบครับ

 

สาขาครุศาสตร์ เกษตรศาสตร์วิชาหลักพืชศาสตร์ นักศึกษาสมัครไปเลยคน ก่อนรับปริญาแล้ว มีบางส่วนเข้าระบบได้ และ อีกบางส่วนเข้าระบบไม่ได้ และ ไม่มีรายชื่ออยู่นักเรียนครับ