ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ディスカッションディスカッション開始返信最新の投稿
รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน 画像 ปรัชญนันท์ นิลสุข ปรัชญนันท์ นิลสุข 24 PBRU_อนุวัฒน์ แสงวงค์
2015年 07月 26日(Sun) 14:32
ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์ 画像 ปรัชญนันท์ นิลสุข ปรัชญนันท์ นิลสุข 3 ปรัชญนันท์ นิลสุข
2015年 07月 26日(Sun) 11:15
ชื่องานวิจัย 画像 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ 0 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
2015年 07月 25日(Sat) 11:33
ชื่องานวิจัย 画像 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ 2 PBRU_kurkung Ubonnoi
2015年 07月 25日(Sat) 11:20
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 画像 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 0 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
2015年 07月 10日(Fri) 21:49
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 24-25 มี.ค. 57 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2014年 03月 24日(Mon) 09:26
รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการสอนบน Learn PBRU. 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2013年 03月 24日(Sun) 17:29
คณะใด หน่วยงานใด ต้องการให้ศูนย์คอมฯ อบรม Moodle 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2012年 11月 27日(Tue) 21:27
MS. e-Learning http://mit.pbru.ac.th 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2012年 09月 3日(Mon) 23:50
ขั้นตอนการรับสมัครและการเข้าใช้ระบบ e-learning ของนักศึกษา 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2012年 07月 25日(Wed) 23:22
ปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning" 18 พ.ค. 55 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2012年 05月 17日(Thu) 14:09
สวัสดี LMS.PBRU. 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2012年 02月 2日(Thu) 14:03
Moodle คืออะไร ? 画像 Admin User Admin User 0 Admin User
2012年 01月 10日(Tue) 15:43