ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

话题发起人回帖最新帖子
รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน ปรัชญนันท์ นิลสุข的头像 ปรัชญนันท์ นิลสุข 24 PBRU_อนุวัฒน์ แสงวงค์
2015年07月26日 Sunday 14:32
ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์ ปรัชญนันท์ นิลสุข的头像 ปรัชญนันท์ นิลสุข 3 ปรัชญนันท์ นิลสุข
2015年07月26日 Sunday 11:15
ชื่องานวิจัย PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์的头像 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ 0 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
2015年07月25日 Saturday 11:33
ชื่องานวิจัย PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์的头像 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ 2 PBRU_kurkung Ubonnoi
2015年07月25日 Saturday 11:20
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล的头像 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 0 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
2015年07月10日 Friday 21:49
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 24-25 มี.ค. 57 Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2014年03月24日 Monday 09:26
รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการสอนบน Learn PBRU. Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2013年03月24日 Sunday 17:29
คณะใด หน่วยงานใด ต้องการให้ศูนย์คอมฯ อบรม Moodle Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2012年11月27日 Tuesday 21:27
MS. e-Learning http://mit.pbru.ac.th Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2012年09月3日 Monday 23:50
ขั้นตอนการรับสมัครและการเข้าใช้ระบบ e-learning ของนักศึกษา Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2012年07月25日 Wednesday 23:22
ปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning" 18 พ.ค. 55 Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2012年05月17日 Thursday 14:09
สวัสดี LMS.PBRU. Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2012年02月2日 Thursday 14:03
Moodle คืออะไร ? Admin User的头像 Admin User 0 Admin User
2012年01月10日 Tuesday 15:43