ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
รายชื่องานวิจัยชั้นเรียน รูปภาพของปรัชญนันท์ นิลสุข ปรัชญนันท์ นิลสุข 24 PBRU_อนุวัฒน์ แสงวงค์
Sun, 26Jul 2015, 2:32 PM
ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์ รูปภาพของปรัชญนันท์ นิลสุข ปรัชญนันท์ นิลสุข 3 ปรัชญนันท์ นิลสุข
Sun, 26Jul 2015, 11:15 AM
ชื่องานวิจัย รูปภาพของPBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ 0 PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์
Sat, 25Jul 2015, 11:33 AM
ชื่องานวิจัย รูปภาพของPBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ PBRU-วันดี ทองนวลจันทร์ 2 PBRU_kurkung Ubonnoi
Sat, 25Jul 2015, 11:20 AM
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปภาพของกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 0 กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
Fri, 10Jul 2015, 9:49 PM
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 24-25 มี.ค. 57 รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Mon, 24Mar 2014, 9:26 AM
รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการสอนบน Learn PBRU. รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Sun, 24Mar 2013, 5:29 PM
คณะใด หน่วยงานใด ต้องการให้ศูนย์คอมฯ อบรม Moodle รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27Nov 2012, 9:27 PM
MS. e-Learning http://mit.pbru.ac.th รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Mon, 3Sep 2012, 11:50 PM
ขั้นตอนการรับสมัครและการเข้าใช้ระบบ e-learning ของนักศึกษา รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Wed, 25Jul 2012, 11:22 PM
ปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning" 18 พ.ค. 55 รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Thu, 17May 2012, 2:09 PM
สวัสดี LMS.PBRU. รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Thu, 2Feb 2012, 2:03 PM
Moodle คืออะไร ? รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
Tue, 10Jan 2012, 3:43 PM