รายวิชาทั้งหมด


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
confirm นักศึกษา/ผู้เรียน เข้าระบบ 22-6-55 9.10 AM ถึง 22-5-59 23.10 PM
โดย Admin User - Wednesday, 21 June 2017, 3:26PM
 

ลืม รหัสผ่าน ?  
ทางเลือก 1 คลิก ลืมรหัสผ่าน? ป้อนอีเมล์ที่ นศ. ใช้สมัครเข้าระบบนี้ ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้ที่อีเมล์นักศึกษา

ทางเลือก 2 กรุณาเมล์แจ้ง ชื่อ - นามสกุล  หรือ e-mail  มาที่  attapap.man@mail.pbru.ac.th ครับ

Arunsak Nokseng, Jiraporn Phetyen, Jittave Nata, Narong Chucheep, pla ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(4294 คำ)
รูปภาพของAdmin User
หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา"
โดย Admin User - Tuesday, 2 May 2017, 2:40PM
 


รูปภาพของปรัชญนันท์ นิลสุข
ตัวอย่างการอ้างอิงงานวิจัยบทเรียนออนไลน์
โดย ปรัชญนันท์ นิลสุข - Sunday, 26 July 2015, 11:15AM
 

ปรัชญนันท์  นิลสุข  (2556) จินตวิศวกรรมทางการศึกษา. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 25 ฉบับที่

88  ตุลาคม-ธันวาคม. หน้า 14-19.

Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014) Imagineering in Education: A Framework

to Enhance Students' Learning Performance and Creativity in Thinking.

Educationa...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(183 คำ)